Kategorie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU


Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego prien.com.pl (dalej Sklepie Internetowym) jest firma Piren.

Dane kontaktowe:
ul.Jesienna 9
64-500 Szamotuły
Woj.wielkopolskie

tel. 61 29 213 56
kom. 888 920 324

e-mail: biuro@prien.com.pl
NIP: 787-174-30-73


Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny prien.com.pl.
Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej prien.com.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


I. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d. Program do odczytu plików pdf 

e. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Usługa prowadzenia indywidualnego Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6. Prien zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz
zmian cen produktów i usług, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Prien zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny. Jeśli taka zmiana miała by się dokonać w trakcie realizacji zamówienia nabywca zostanie o tym poinformowany przed wysyłką zamówionego towaru.


II. Zamówienie

1. Klient składający zamówienie zwany jest w dalszej części regulaminu Zamawiającym.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę prien.com.pl

3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez
Zamawiającego formularza zamówienia, dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu wraz z częścią dotyczącą „Odstąpienia od umowy sprzedaży”.

4. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok, poprzez formularz wypełniany na stronach sklepu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Po złożeniu zamówienia na adres mailowy Zamawiającego (podany podczas rejestracji,) zostanie wysłany e-mail potwierdzający złożenie zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. W przypadku nie otrzymania maila prosimy o niezwłoczny kontakt w celu weryfikacji czy zamówienie zostało przyjęte do realizacji

5. W razie niedostatecznej ilości towaru w magazynie, natychmiast informujemy na adres mailowy klienta o tym fakcie i ustalamy indywidualnie związane z tym wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

6. W wiadomości są wyszczególnione: zamówione produkty, numer zamówienia, kwota należna do wpłaty oraz rachunek bankowy, na który należy dokonać wpłaty, formularz pouczenia o odstąpieniu od umowy który stanowi załącznik nr. 1 Regulaminu.

5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.

6. Jeżeli chcesz zrezygnować, ze swoich zakupów, powiadom nas o tym niezwłocznie mailem biuro@prien.com.pl wpisując w temacie: rezygnacja z zamówienia lub telefonicznie na numer  888 920 324, a nasz pracownik anuluje Twoje zamówienie. Pamiętaj, nie możemy anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

6. Stany realizacji zamówień:


1.    Zamówienie oczekujące na potwierdzenie
2.    Potwierdzenia przyjęcia zamówienia
3.    Kompletowanie zamówionych towarów
4.    Towar gotowy do wysyłki (przy płatności za pobraniem)
5.    Towar gotowy do wysyłki -czekamy na zapłatę ( przy płatności – przedpłata)
6.    Towar został wysłanyIII. Czas realizacji i termin otrzymania zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w dniu wpływu środków płatniczych na konto sklepu.

b)w dniu skompletowania zamówionego towaru – w przypadku płatności za pobraniem


2. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia podany w pkt.1 i przewidywany czas dostawy.

3. Przesyłki realizowane są tylko na terenie Polski.

4. Zamawiający otrzymuje potwierdzenia o zmianie statusu zamówienia na adres e-mail podany
w formularzu rejestracji.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (jeżeli klient tak
zadeklaruje w zamówieniu i poda niezbędne do wystawienia faktury dane-NIP). Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

6. Cena brutto (wraz z należnym podatkiem VAT) podana przy każdym towarze jest wiążąca w
chwili złożenia przez klienta zamówienia.

7. Koszty dostawy są zależne od formy płatności oraz wielkości zamówienia. Koszt przesyłki
ponosi kupujący.


IV. Koszty dostawy

1.Dostawa jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Możliwe formy płatności:
- za pobraniem przy dostawie;
- przelewem;


3. W przypadku braku wpłaty na konto do 7 dni od złożenia zamówienia, zostanie ono automatycznie usunięte.V. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności odnoszące się do zamówionego towaru. Nie zwrócone zostaną koszty wysyłki towaru.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

9. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. 

VI. Reklamacje dotyczące Towarów i usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul. Jesienna 9, 64-500 Szamotuły woj. wielkopolskie lub na e-mail biuro@prien.com.pl.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres siedziby firmy wskazany w pkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki w przypadku uznania reklamacji towaru.VII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy. Załącznik nr 1 Przykładowy formularz odstąpienia od umowy: www.pdf

Regulamin w formie do pobrania: www.pdf

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz.
271.

Załączniki:

 

  1. Formularz odstąpienia od umowy