Kategorie

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Aprobaty

Image Unia europejska (EU) w sposób jednoznaczny określiła prawne podstawy dotyczące aprobat technicznych na produkty budowlane na terenie wszystkich państw członkowskich. Umożliwia to stworzenie wspólnego europejskiego rynku na wszystkie materiały budowlane. W tym celu została wydana “Dyrektywa 89/106/EWG Zalecenia w Sprawie Ujednolicenia Prawnych i Administracyjnych Specyfikacji Produktów Budowlanych dla Państw Członkowskich (BPR). Ta dyrektywa zawiera przepisy dotyczące wprowadzania na rynek i wolnego handlu materiałami budowlanymi. Najważniejsze wymagania stawiane materiałom budowlanym, wymienione w dyrektywie BPR.1. Mechaniczna wytrzymałość i trwałość2. Odporność ogniowa3. Higiena i bezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska4. Bezpieczeństwo użytkowania5. Tłumienie hałasu6. Oszczędność energii i izolacyjność cieplnaImage W oparciu o BPR będą wydawane normy i szczegółowe wytyczne będące następnie podstawą do opracowania aprobat technicznych na materiały budowlane. Pierwszym ważnym dokumentem powstałym w oparciu o BRE są “Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG)”. Dokument ten zawiera również rozdział (ETAG 001)“Zamocowania metalowe do kotwienia w betonie”. Image Po wprowadzeniu Dyrektywy BPR normy europejskie nie maja już takiego znaczenia. Materiały budowlane mogą zostać wprowadzone do sprzedaży i swobodnie dystrybuowane jeżeli są użyteczne w budownictwie, tzn. są zgodne w/w wymaganiami i posiadają znak CE. Użyteczność i zgodność będzie musiała być potwierdzona poprzez odwołanie do obowiązujących norm. Gdy odpowiednie normy nie są dostępne, dokumentem odniesienia może być Europejska Aprobata Techniczna (ETA). To ważna zaleta, że wszystkie produkty posiadające aprobat´ ETA i oznaczone znakiem CE mogą być oficjalnie sprzedawane w całej Uni Europejskiej. W dodatku, świadectwo stwierdzające użyteczność materiałów może stanowić narodowa aprobata techniczna np. w Polsce polska aprobata techniczna. Na terenie danego państwa obowiązujące są również regionalne rozporządzenia dotyczące budownictwa. Wymagają one, aby montowane, wznoszone i remontowane konstrukcje i urządzenia nie zagrażały środowisku naturalnemu oraz bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu użytkowników. Mocowania jako elementy łączące konstrukcje budowlane odgrywają ważną rolę w spełnieniu tych wymogów. Jednakże aprobaty narodowe są coraz częściej zastępowane przez Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA), które są obowiązujące we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.